Din tandhälsa är viktig och våra patienters säkerhet är vår högsta prioritet

Vi förstår att ditt beslut att besöka oss är personligt. Därför vill vi försäkra dig om de åtgärder vi vidtar för att upprätthålla en ren och säker miljö så att du kan fortsätta att få tandvård som behövs utan rädsla eller oro. Vi övervakar COVID-19-situationen och följer alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten mycket noggrant. Vi gör allt för att säkerställa att våra processer uppfyller standarderna för vård, och vi har höjt våra infektionsbekämpningsprocedurer som svar på denna tid av global oro.

Du kan besöka vår klinik med tillförlit och veta att vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa säkerheten för dig, våra patienter och vårat team.

Extra infektionskontroll inkluderar noggrann sterilisering och desinfektion av rum och instrument mellan varje patient.

Fortsatt efterlevnad av råd från Folkhälsomyndigheten för hälso- och sjukvårdsmiljön. Detta inkluderar handhygien, användning av personlig skyddsutrustning (t.ex. handskar, masker, glasögon), andningshygien / hostetikett, säker injektionspraxis (i tillämpliga fall), sterila instrument och apparater, och rengör och desinficerade miljöytor och gemensamma utrymmen.

Tillgång till handsprit i väntrum och frekvent rengöring av gemensamma områden.

Vi lovar att hålla dig uppdaterad genom denna pandemi, och vi ser fram emot att få dig att le!

Vi är anslutna till

Du är välkommen att besöka oss

Öppettider
Måndag: 07:30 - 17:00
Tisdag: 07:30 - 17:00
Onsdag: 07:30 - 17:00
Torsdag: 07:30 - 17:00
Fredag: 07:30 - 13:00

Kontakta oss