Priser

Vi på Arvika tandklinik hjälper dig gärna att få all information du behöver om betalning. Se listan nedan för priser på våra vanligaste behandlingar.

Undersökningar

Pris

Åtgärd 101. Basundersökning och diagnostik, tandläkare

998 kr

Åtgärd 111. Basundersökning utförd av tandhygienist

998 kr

Åtgärd 121. Röntgenundersökning av enskild tand

80 kr

Åtgärd 124. Panoramaröntgen

660 kr

Åtgärd 123. Åtgärd Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan

960 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Pris

Åtgärd 207. Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

340 kr

Åtgärd 206. Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd, pga förhöjd kariesrisk

640 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Pris

Åtgärd 322. Stegvis exkavering

1500 kr

Åtgärd 321. Icke-operativ behandling av kariessjukdom

550 kr

Åtgärd 341. Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning

640 kr

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

Pris

Åtgärd 401. Tanduttagning, en tand

1690 kr

Åtgärd 402. Tanduttagning, en tand, komplicerad

2200 kr

Åtgärd 403. Tanduttagning tillkommande enkel

510 kr

Åtgärd 404. Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle

4900 kr

Rotbehandling

Pris

Åtgärd 501. Upprensning och rotfyllning, en rotkanal. Spolning med Dakins. AH-plus sealer samt guttaperka

4100 kr

Åtgärd 502. Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler. Spolning med Dakins. AH-plus sealer samt guttaperka

4900 kr

Åtgärd 503. Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler. Spolning med Dakins. AH-plus sealer samt guttaperk

6200 kr

Åtgärd 504. Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler. Spolning med Dakins. AH-plus sealer samt guttaperka

6800 kr

Åtgärd 521. Akut endodontisk behandling

1320 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Pris

Åtgärd 601.Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4400 kr

Åtgärd 604. Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena pga förhöjd risk för käkfunktionsstörningar

2600 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

Pris

Åtgärd 701. Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

820 kr

Åtgärd 702. Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1200 kr

Åtgärd 703 . Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1400 kr

Åtgärd 704. Fyllning av en yta på molar eller premolar

990 kr

Åtgärd 705 . Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1620 kr

Åtgärd 706. Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1890 kr

Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik

Pris

Åtgärd 800. Permanent tandstödd krona, en per käke

7600 kr

Åtgärd 801. Laboratorieframställd krona / tand i bro

6500 kr

Åtgärd 802. Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3900 kr

Åtgärd 804. Hängande broled, per led

3300 kr

Avtagbar protetik

Pris

Åtgärd 822. Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4995 kr

Åtgärd 823. Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5995 kr

Åtgärd 824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

12500 kr

Åtgärd 827. Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

11990 kr

Åtgärd 828. Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

11990 kr

Tandblekning

Pris

Tandblekning inkl två bleksprutor

3500 kr

Vi är anslutna till

Du är välkommen att besöka oss

Öppettider
Måndag: 07:30 - 17:00
Tisdag: 07:30 - 17:00
Onsdag: 07:30 - 17:00
Torsdag: 07:30 - 17:00
Fredag: 07:30 - 13:00

Kontakta oss